Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Αγροτεμάχιο προς πώληση Σπερχειάδα
€ 600.000, 717.000 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Σπερχειάδα, Λευκάδα
€ 7.000.000, 127.000 τ.μ.
Άλλο είδος γης προς πώληση Σπερχειάδα, Λευκάδα
€ 1.500.000, 185.000 τ.μ.
Άλλο είδος γης προς πώληση Σπερχειάδα, Λευκάδα
€ 1.500.000, 185.000 τ.μ.