Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Διαμέρισμα προς πώληση Λάρισα, Αγ. Κωνσταντίνος
€ 32.000, 64 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Λάρισα, Κέντρο
€ 49.000, 60 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Λάρισα, Αγ. Σαράντα
€ 46.000, 91 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Λάρισα, Αγ. Νικόλαος
€ 26.000, 45 τ.μ.