Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Δαφνούσες, Λιβανάτες
€ 140.000, 2.360 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Δαφνούσες
€ 230.000, 4.000 τ.μ.