Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Δαφνούσες
€ 230.000, 4.000 τ.μ.