Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Αγροτεμάχιο προς πώληση Δαφνούσες
€ 100.000, 4.600 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Δαφνούσες, Λιβανάτες
€ 150.000, 2.360 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Δαφνούσες
€ 85.000, 800 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Δαφνούσες
€ 230.000, 4.000 τ.μ.