Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Αγροτεμάχιο προς πώληση Βερτίσκος, Λοφίσκος
€ 12.000, 9.000 τ.μ.