Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Αγροτεμάχιο προς πώληση Βερτίσκος, Πέντε Βρύσες
€ 32.000, 14.000 τ.μ.
Αγροτεμάχιο προς πώληση Βερτίσκος, Γαλήνη
€ 45.000, 20.500 τ.μ.
Αγροτεμάχιο προς πώληση Βερτίσκος, Λοφίσκος
€ 12.000, 11.000 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Βερτίσκος, Πολυδένδρι
€ 35.000, 500 τ.μ.