Ανάθεση Ακινήτου σε Μεσίτες

Τα μεσιτικά γραφεία της περιοχής θα λάβουν το αίτημά σου και θα επικοινωνήσουν μαζί σου!

Ενημέρωσε τους επαγγελματίες

Η δημοσίευση αγγελιών ιδιωτών στο site μας, για λόγους εξασφάλισης της ποιότητας του περιεχομένου, γίνεται αποκλειστικά με τη μεσολάβηση μεσιτικών γραφείων. Με τη φόρμα ανάθεσης ενημερώνεις τους μεσίτες της περιοχής του ακινήτου για το ενδιαφέρον σου να προβάλεις το ακίνητό σου.

Επικοινωνούν οι μεσίτες μαζί σου

Τα γραφεία που θα δεχτούν το αίτημά σου, θα επικοινωνήσουν μαζί σου για περισσότερες λεπτομέρειες και, εφόσον συμφωνήσετε στους όρους συνεργασίας, θα αναλάβουν τη προώθηση του ακινήτου σου με όλα τα μέσα που διαθέτουν.

Επιλέγεις εσύ με ποιον θα συνεργαστείς

Με τη συμπλήρωση της αίτησης ανάθεσης, δεν αναλαμβάνεις καμία απολύτως υποχρέωση απέναντι στα μεσιτικά γραφεία που θα λάβουν τα στοιχεία. Απλώς εκδηλώνεις το ενδιαφέρον σου για πιθανή συνεργασία και επιλέγεις εσύ, αν και εφόσον θέλεις, να συνεργαστείς με κάποιον από τους επαγγελματίες που θα επικοινωνήσουν μαζί σου.

Διαθέτω ακίνητο με τα εξής στοιχεία

*
*
*
*

Στοιχεία επικοινωνίας