Γεωργίου Βασίλης Νικοπόλεως 83
Τηλέφωνο

Ενοικιάσεις-Πωλήσεις Ακινήτων
Επαγγελματικών Χώρων
Αγροτεμαχείων-Οικοπέδων

www.basilisgeorgiou.gr

Νικοπόλεως 83
Ιωάννινα (Ν. Ιωαννίνων)