Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Άλλο είδος κατοικίας προς πώληση Γλυφάδα, Κάτω Γλυφάδα
€ 270.000, 110 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Γλυφάδα, Αιξωνή
€ 175.000, 100 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Γλυφάδα, Κάτω Γλυφάδα
€ 250.000, 110 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Γλυφάδα, Κάτω Γλυφάδα
€ 280.000, 138 τ.μ.