Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Διαμέρισμα προς πώληση Βούλγαρη - Άγιος Ελευθέριος (Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου)
€ 160.000 , 198 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Μαρτίου (Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου)
€ 49.000 , 60 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Βούλγαρη - Άγιος Ελευθέριος (Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου)
€ 145.000 , 110 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου
€ 49.000 , 64 τ.μ.