Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Ακρόπολη
€ 2.500.000, 1.310 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Ακρόπολη
€ 210.000, 55 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Μοναστηράκι
€ 450.000, 39 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Μοναστηράκι
€ 22.000, 52 τ.μ.