Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Άλλο επαγγελματικό ακίνητο προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Θησείο
€ 900.000, 425 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Πλάκα
€ 29.000, 32 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Θησείο
€ 1.620.000, 850 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Πλάκα
€ 5.500.000, 980 τ.μ.