Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο
€ 1.500.000, 1.518 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Πλάκα
€ 150.000, 90 τ.μ.
Άλλο επαγγελματικό ακίνητο προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Θησείο
€ 900.000, 425 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Πλάκα
€ 1.200.000, 787 τ.μ.