Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Πλάκα
€ 9.000.000, 1.000 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Μοναστηράκι
€ 2.100.000, 800 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Θησείο
€ 330.000, 420 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Θησείο
€ 1.620.000, 850 τ.μ.