Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Αίθουσα προς πώληση Ιστορικό Κέντρο
€ 360.000 , 365 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μοναστηράκι (Ιστορικό Κέντρο)
€ 7.800.000 , 1.370 τ.μ.
Αίθουσα προς πώληση Ιστορικό Κέντρο
€ 280.000 , 240 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Πλάκα (Ιστορικό Κέντρο)
€ 2.950.000 , 408 τ.μ.