Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Μοναστηράκι
€ 500.000, 690 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Θησείο
€ 900.000, 425 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ιστορικό Κέντρο
€ 5.500.000, 3.500 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Ιστορικό Κέντρο, Ακρόπολη
€ 210.000, 55 τ.μ.