Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Ξενοδοχείο προς πώληση Κέντρο, Σύνταγμα
€ 1.200.000, 455 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Κέντρο, Ομόνοια
€ 25.000, 53 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Κέντρο, Ψυρρή
€ 950.000, 1.640 τ.μ.
Άλλο επαγγελματικό ακίνητο προς πώληση Κέντρο, Ομόνοια
€ 295.000, 270 τ.μ.