Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Γραφείο προς πώληση Κέντρο, Σύνταγμα
€ 1.500.000, 372 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Κέντρο, Πλατεία Βάθης
€ 600.000, 980 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Κέντρο, Σύνταγμα
€ 96.000, 40 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Κέντρο, Ακαδημία
€ 90.000, 63 τ.μ.