Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Γραφείο προς πώληση Κέντρο, Σύνταγμα
€ 96.000, 40 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Κέντρο, Ακαδημία
€ 38.000, 30 τ.μ.
Άλλο επαγγελματικό ακίνητο προς πώληση Κέντρο, Ομόνοια
€ 380.000, 850 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Κέντρο, Σύνταγμα
€ 350.000, 168 τ.μ.