Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Κέντρο
€ 650.000 , 400 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Σύνταγμα (Κέντρο)
€ 70.000 , 35 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Πλατεία Καρύτση (Κέντρο)
€ 5.500.000 , 3.500 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Ακαδημία (Κέντρο)
€ 11.500.000 , 4.400 τ.μ.