Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Μονοκατοικία προς πώληση Σύμη
€ 195.000, 125 τ.μ.
Μονοκατοικία προς πώληση Σύμη
€ 250.000, 120 τ.μ.
Μονοκατοικία προς πώληση Σύμη
€ 350.000, 130 τ.μ.
Μονοκατοικία προς πώληση Σύμη, Χώρα
€ 495.000, 110 τ.μ.