Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Μονοκατοικία προς πώληση Λοιπές Χώρες
€ 180.000, 100 τ.μ.