Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Μονοκατοικία προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 476.000, 800 τ.μ.
Κτίριο προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 135.000, 300 τ.μ.
Κτίριο προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 105.000, 280 τ.μ.