Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Μονοκατοικία προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 476.000 , 800 τ.μ.
Κτίριο προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 135.000 , 300 τ.μ.
Κτίριο προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 105.000 , 280 τ.μ.