Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Διαμέρισμα προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 110.000, 82 τ.μ.
Συγκρότημα προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 2.250.000, 1.748 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 500.000, 135 τ.μ.
Συγκρότημα προς πώληση Υπόλοιπο Γερμανίας
€ 1.325.000, 1.442 τ.μ.