Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Διαμέρισμα προς πώληση Χώρα (Ρόδος)
, 80 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Χώρα (Ρόδος)
, 115 τ.μ.
Μεζονέτα προς πώληση Νότια Ρόδος (Ρόδος)
, 210 τ.μ.
Μεζονέτα προς πώληση Καλλιθέα (Ρόδος)
, 210 τ.μ.