Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κατάστημα προς πώληση Αδάμαντας (Μήλος)
€ 300.000 , 70 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Αδάμαντας (Μήλος)
€ 800.000 , 400 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Αδάμαντας (Μήλος)
€ 400.000 , 200 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Μήλος
€ 2.800.000 , 1.500 τ.μ.