Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Μήλος
€ 300.000, 360 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Μήλος, Αδάμαντας
€ 800.000, 400 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Μήλος, Αδάμαντας
€ 300.000, 70 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Μήλος, Αδάμαντας
€ 400.000, 200 τ.μ.