Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Μήλος
€ 300.000, 360 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μήλος
€ 1.300.000, 800 τ.μ.