Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Άλλο επαγγελματικό ακίνητο προς πώληση Μήλος
€ 1.100.000, 450 τ.μ.
Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Μήλος
€ 300.000, 360 τ.μ.