Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος
€ 4.500.000, 1.035 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος, Χώρα
€ 6.000.000, 1.100 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος, Ορνός
€ 5.000.000, 1.040 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος
€ 12.000.000, 1.400 τ.μ.