Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος, Χώρα
€ 2.000.000, 600 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος
€ 9.000.000, 1.500 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος
€ 6.000.000, 990 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μύκονος
€ 6.000.000, 350 τ.μ.