Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη
€ 1.700.000 , 500 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Οία (Σαντορίνη)
€ 1.600.000 , 350 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Θήρα (Σαντορίνη)
€ 1.500.000 , 345 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Θήρα (Σαντορίνη)
€ 2.800.000 , 288 τ.μ.