Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο.

Παρόμοια Ακίνητα

Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη, Οία
€ 1.600.000, 350 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη, Θήρα
€ 2.000.000, 900 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη, Θήρα
€ 1.900.000, 182 τ.μ.
Άλλο επαγγελματικό ακίνητο προς πώληση Σαντορίνη, Θήρα
€ 6.500.000, 1.200 τ.μ.